Dewan Pengawas King Abdul Aziz International Centre for Arabic Language Narasumber Kuliah Umum MPBA

Prodi Magister Pendidikan Bahasa Arab melaksanakan kuliah umum dengan tema “al-Ittijahat al-Haditsah fi Ta’lim al-Lugah al-‘Arabiyyah li Ghair al-Nathiqina Biha” Arah Baru Pembelajaran Bahasa Arab untuk Non Arab dengan mengahadirkan pakar di bidang Pendidikan Bahasa Arab Prof Dr Ahmad Fuad Effendy, MA, anggota Dewan Pengawas King Abdul Aziz International Centre fo Arabic Language (KAICAL) yang berkedudukan di Riyadh. Kuliah umum ini dihadiri oleh dosen/guru bahasa Arab serta mahasiswa program Magister Pendidikan Bahasa Arab yang memenuhi ruang LT Fakultas Adab dan Humaniora. Kuliah ini dimoderatori Sekretari Prodi PMagister Pendidikan Bahasa Arab Dr Haniah, Lc. MA dan mengemas kuliah ini dalam rangka pendalaman materi untuk menambah wawasan mahasiswa sebagai calon pendidik Bahasa Arab tentang teknik baru dalam pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan serta sharing pengalaman dosen dan guru dalam pembelajaran bahasa Arab yang selama ini dianggap sulit kebanyakan orang karena pembelajaran bahasa Arab dengan pendekatan qawaid. Bahasa Arab sebagai alat komunikasi seyogyanya diajarkan dengan bahasa ARab juga dengan mengintegrasikan seluruh keterampilan berbahasa dalam tema-tema yang dibutuhkan peserta didik. Seorang guru yang berhasil bukan berarti membuat pintar peserta didiknya tetapi bagaimana membuat peserta didik senang dan cinta terhadap bahasa Arab, kunci Ketua pertama organisasi IMLA (Ittihad Mudarrisi al-Lugah al-Arabiyyah) Indonesia ini.