Events

Latest Past Events

Undangan Ujian Hasil Penelitian Tesis an. Mahfuzd NIM: 80400218004

Daring

Undangan Ujian Hasil Penelitian Tesis Kepada Yth. 1. Prof. Dr. H. Sabaruddin Garancang, M.Ag. (Promotor/Penguji/Ketua) 2. Dr. Hj. Haniah, Lc., M.A. (Kopromotor/Penguji/Sekretaris) 3. Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag. (Penguji […]

Undangan Ujian Hasil Penelitian Tesis an. Ibtisam Umniyah Al Hamdani

Daring

Undangan Ujian Hasil Penelitian Tesis     Kepada Yth. Dr. H. Syahruddin Usman, M.Pd.        (Promotor/Penguji/Ketua) H. Munir, M.Ag.                              (Kopromotor/Penguji/Sekretaris) Hj. Haniah, Lc., M.A.                         (Penguji Utama 1) Fihris […]

Undangan Ujian Tutup Tesis (Munaqasyah) an : Hariadi NIM : 80400219011

Ruang Ujian A.1.1 Lantai 1 Gedung Pascasarjana UIN Alauddin

Undangan Ujian Tutup Tesis (Munaqasyah) Kepada Yth. 1. Prof. Dr. H. M. Rusydi Khalid, M.A. (Promotor/Penguji/Ketua) 2. Dr. Hj. Amrah Kasim, M.A. (Kopromotor/Penguji/Sekretaris) 3. Dr. H. Ruslan Wahab, M.A. (Penguji […]